gallery/amasius_zwart

De vereniging fungeert als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van woonplaats en streek betrokken voelen.
 

Hiertoe worden afwisselend lezingen en eventueel jaarlijks een excursie gehouden.

Introducé’s zijn van harte welkom.

 

Vereniging
HISTORISCHE KRING AMASIUS

 

De excursie van 2017 vindt plaats op 27 mei 2017.

In 2015 is een spontane samenwerking ontstaan tussen Amasius en de Stichting Nicolaikerk om een gezamelijke lezing in het voorjaar te organiseren. Dat jaar sloot de Stichting Indie Monument in Appingedam zich hierbij aan.

In april 2015 was er een lezing door de oud Damster Guido Abuys, conservatorvan het Kamp Westerbork. Een kleine 200 belangstellenden waren getuige van een boeiende soms bijna emoties oproepende voordracht van Guido.

Naar aanleiding van het succes van deze avond besloot het bestuur van Amasius de samenwerking met de Stichting Nicolaikerk voort te zetten wat resulteerde in een lezing door Geert Mak op zondagmiddag 6 maart 2016 in de Nicolaikerk.
Een kleine 600 mensen woonden deze lezing bij in de sfeervolle Nicolaikerk. Een geinspireerde Geert Mak vertelde op een boeiende wijze hoe zijn nieuwe boek
"De levens van Jan Six" tot stand was gekomen. Daarnaast was er ruimte voor een groot aantal vragen vanuit de zaal.

Geinspireerd door het succes van deze middag waren we er van overtuigd op de ingeslagen weg door te moeten gaan.
Midden maart 2017 staan de verkiezingen voor de tweede kamer in Nederland op het programma. Een mooi moment om het eens over een andere boeg te gooien.
Charles Groenhuijsen, Amerika deskundige bij uitstek en wekelijks wel te horen en te zien in een  praatprogramma op de vaderlandse t.v., gaat op zondagmiddag 5 maart een boeiende inkijk geven in het Amerika van nu onder Trump, maar ook de invloed hiervan op de Nederlandse verhoudingen.

 

 

 

 

 

 

Voor een verslag van deze lezing klik op de affice.

 

 


En over 2018 wordt al weer nagedacht.

 

Bijzondere lezingen
HISTORISCHE KRING AMASIUS

 

gallery/poster 5 maart 2017

De vereniging fungeert als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van woonplaats en streek betrokken voelen.

de Kring

Hiertoe worden afwisselend lezingen en eventueel jaarlijks een excursie gehouden.
Introducé’s zijn van harte welkom.

 

gallery/ribbon

Amasus Flu

De contributie bedraagt per verenigingsjaar € 20
per lid/paar, over te maken op bankrekeningnummer: NL 67 RABO  0313056552  t.n.v. Amasius.

gallery/achtergrond

Oprichting

De vereniging werd in 1980 opgericht onder de naam
' Historische Kring "Amasis" '.

Historische kring Amasis is opgericht te Delfzijl op 6 juni 1980 door de heren
H. Geertsema en C. Roggenkamp.


De heer Geertsema was directeur van De Eemsbode en Roggenkamp was directeur van houthandel Roggenkamp.


Beide heren hebben veel over Delfzijl en omgeving in vroegere jaren gepubliceerd.
Verdere info over oprichting zie deze krantenknipsels uit plaatselijke kranten.

gallery/kranteartikel oprichting 1980

 

Uit Nieuwsblad van de Eemsmond dinsdag 10 juni 1980.

gallery/lezing maart 1981

Verslag van een van de eerste lezingen. 
Uit De Eemsbode van woensdag 11 maart 1981.

Bij het vastleggen van de statuten (op 20 maart 2005) is de officiële naam
“Vereniging Historische Kring Amasius” geworden.

Bestuur

Penningmeester

J. Pilon

 

Nassaulaan 21

 

9901 HZ Appingedam


0596-626272

Secretaris

J. Dijkema

        

Marsumerweg 14

      

9901 TP Appingedam

      

0596-623565

Bestuurslid

D. Kruidhof

 

Mondsteen 10

 

9934 LW Delfzijl

 

0596-614057

De secretaris heeft een e-mail adres op het amasius.nl domein.
U kunt de secretaris mailen op secretaris@amasius.nl of via het contactformulier.

 

 

Voorzitter

J.J. Meijer

 

Takenslaan 9

 

9901 ED Appingedam

 

06-10756552

Contact

J. Dijkema

Marsumerweg 14
0596-623565

secretaris@amasius.nl

Secretaris:
Adres:
Telefoon:
e-mail:

Naam  
Email  
Onderwerp  
Bericht  

Contactpersoon

Locatie  lezingen:

‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

gallery/het anker kaart

De vereniging organiseert elk jaar een aantal lezingen en bij tijd en wijle een "bijzondere lezing".

LeZingen

gallery/ribbon

Amasus Flu

gallery/achtergrond

11 april 2017

Lezingen menu

 

Geplande Lezingen 2017

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseert in het jaar  2017 een aantal lezingen.

dinsdag 10 januari 2017

De “Veertienjarige Oorlog in Groningerland (1580-1594)”
Presentator Jan van den Broek

dinsdag 14 februari 2017

Stamboomonderzoek in Appingedam / Delfzijl e.o.
Presentator Hans Lips

dinsdag 14 maart 2017

De Grunerger Toal
Presentator Jur Engels

dinsdag 11 april 2017

Verhalen rond de sjoel. Joods leven in Appingedam en Delfzijl.
Presentator drs. Roald van Elswijk

De bijeenkomsten beginnen  om 20.00 uur en vinden plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

 

Lezing januari 2017

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseert elk jaar een aantal lezingen.

Deze lezing wordt verzorgd door Jan van den Broek.

In de geschiedenisboekjes lezen we dat de Tachtigjarige Oorlog in 1568 begon met de Slag bij Heiligerlee.

⦁    dinsdag 10 januari 2017

Onderwerp:
De “Veertienjarige Oorlog in Groningerland (1580-1594)”.

 

In Groningen en Groningerland leidde de tegenstelling tussen Staats- en Koningsgezinden pas in 1580 tot een openlijke strijd doordat de stad Groningen en de graaf van Rennenberg op 3 maart van dat jaar partij kozen vóór koning Filips II en tegen de door het gewest Holland gedomineerde Staten-Generaal.


Wat volgde was een veertien jaar durende burgeroorlog die het land verwoestte en zijn bevolking tot de rand van de afgrond bracht.

gallery/lezing veertienjarige oorlog 10 januari 2017 a

De belegering van de stad Groningen in 1594.

gallery/lezing veertienjarige oorlog 2 10 januari 2017

In zijn voordracht zal Jan van den Broek, oud-stadsarchivaris van Groningen, aandacht schenken aan de voor Nederlandse begrippen uitzonderlijke verhoudingen in het gewest
Groningen, aan de relatie met Oost-Friesland en aan de rol die de Eems daarbij speelde. Vervolgens zal hij de gebeurtenissen van de ‘Veertienjarige Oorlog’ bespreken aan de hand van een ongebruikelijke bron: de herinneringen van een man die tot de ‘tegenpartij’ behoorde: Francisco Verdugo.

Francisco Verdugo als jong officier

Deze Spaanse veldheer werd in 1581 door de koninklijke regering in Brussel naar het noorden gestuurd om de opstandelingen te verjagen en het gezag van de regering te herstellen. Het bleek uiteindelijk een mission impossible, niet zozeer door de kracht van de opstandelingen, als door de zwakte van ’s konings regering en het gebrek aan realiteitszin van de ‘allergrootmachtigste koning op aarde’, Filips II zelf.
 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

 

Lezing februari 2017

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseert elk jaar een aantal lezingen.

Deze avond wordt verzorgd door Hans Lips, die zich bijgaand zelf voorstelt.

"Mijn naam is Hans Lips, 68 jaar en reeds meer als 55 jaar woonachtig in het mooie noorden.
40 jaar werkzaam geweest in ploegendienst  bij Akzo in Delfzijl.
Door mijn moeder, die geïnteresseerd was in het verleden, ben ik besmet geraakt met het stamboomvirus.
Door mijn huwelijk vind ik uiteraard veel aanknopingspunten in de regio Appingedam/Delfzijl en e.o.

Deze avond wil ik in het eerste deel aan de hand van een PowerPoint-presentatie de aanwezigen door de wereld van de Genealogie (stamboomonderzoek in de volksmond) loodsen.
Stapsgewijs met voorbeelden laat ik u zien, hoe we gegevens kunnen vinden en hoe een kwartierstaat daarmee gemaakt wordt, meestal thuis achter de computer of Ipad/Tablet.

Ook neem ik zelf gemaakte boeken met eigen werk mee.      

 

⦁    dinsdag 14 februari 2017

Onderwerp:

Stamboomonderzoek in Appingedam/Delfzijl e.o.

 

gallery/lezing stamboomonderzoek 14 februari 2017

In 't Anker is er een draadloze wi-fi verbinding voorhanden.
Doordat er verbinding is met internet, wil ik na de presentatie in het tweede deel van de avond de aanwezigen oproepen om actief deel te nemen om hun familie gegevens op het internet te vinden.

We zoeken op de site van “ allegroningers.nl” in het Groninger archief."

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

 

gallery/lezing stamboomonderzoek  2 14 februari 2017

 

Verslag Bijzondere Lezing maart 2017

 

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseerde samen met de Stichting Nicolaïkerk op 5 maart 2017 een bijzondere lezing.

 

 

gallery/charles

Zondagmiddag 5 maart was Charles Groenhuijsen in de Nicolaikerk.

Amasius had voor het derde jaar op rij samen met de Stichting Nicolaikerk in het voorjaar een lezing georganiseerd.
Na het succes van de voorgaande jaren met Guido Abuys, conservator bij het Kamp Westerbork en Geert Mak die een geweldige lezing hield over zijn boek, de levens van Jan Six, waren we er nu in geslaagd Charles Groenhuijsen, Amerika deskundige bij uitstek, vast te leggen.
Groenhuijsen heeft jaren in Amerika gewoond en volgde daar in Washington het nieuws van zeer nabij. Thans woont hij in Utrecht met zijn echtgenote en wonen 2 van hun 3 kinderen nog in Amerika. Saillant detail is dat een van hun kinderen op verjaardags feestjes kwam waar ook een dochter van de Obamas kwam. Groenhuijsen is thans vaak te zien in allerlei praat programmas op TV als deskundige maar ook een veel gevraagd spreker op congressen etc.

 

 


Evenals bij de lezing van Geert Mak was de fraaie Nicolaikerk weer volledig bezet met een kleine 500 belangstellenden die vanaf half twee de kerk al waren binnen gestroomd.
Uiteraard ging het verhaal van Groenhuijsen over de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump welke de tongen in de hele wereld los maakt.
Groenhuijsen ging met veel humor in op de handelswijze van Trump die toch van grote invloed op de wereld kan en zal zijn. Ook de wijze waarop Trump tot verrassing van van vrijwel alle deskundigen toch de nieuwe president van de USA is geworden werd breed door hem uitgemeten.
Vooral na de pauze werd het nog boeiender toen er vragen vanuit de zaal weren gesteld. Soms denken wij, is Amerika wel een echte democratie? Maar als je dat aan Amerikanen vraagt pareren ze dat door te vragen, wordt jullie koning gekozen, wordt jullie president rechtstreeks gekozen en wordt de burgemeester ook door het volk gekozen? Dus wat democratie!!!!
Tegen half vijf sloot Bart Jan Pennink, voorzitter van de Stichting Nicolaikerk, deze  topmiddag voor Appingedam en onze regio af. Nu is reeds besloten deze traditie een vervolg te geven en Uw bestuur zal zich samen met de mensen van de Nicolaikerk spoedig buigen over volgend jaar.

Lezing maart 2017

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseert elk jaar een aantal lezingen.

 

In zien proatje “Op hoze-vörrels deur Grunneger literatuur” vertelt Jur Engels in grode lienen over t ontstoan en de nijste ontwikkelns van de Grunneger schrieverij.

 

Jur Engels is in t doagelkse leven ambtenoar van zien affeer.
Hai waarkte sikkom 32 joar op de ofdailen cultuur bie de gemainte Leek en is op t heden mitwaarker ‘Bestuursondersteuning’. Wieder was hai n zet begelaaider van de activiteiten van de Culturele Road van Laik.
 

 

In zien vrije tied het e joarenlaank bestuurslid en siktoares west van Stichten “t Grunneger Bouk” en “De Boukenkist”. Ook was e veurzitter van de Stichten “Grunneger Toal”, n soamenwaarken van verainens en stichtens op t stuk van Grunneger toal en cultuur.

Wieder is e vanof t begun (1982) redacteur van t twijmoandelkse tiedschrift “Toal en Taiken”.
Hai was lid van Programmaroad van RTV Noord en n joar of wat jurylid van de “Dagblad van het Noorden Streektaalprijs”.

Mit Jan Glas stelde hai de bundel “De 100 mooiste Groninger gedichten” soamen.

⦁   dinsdag  14 maart 2017

 

 

Onderwerp: “De Grunnerger Toal.”

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

 

gallery/lezijn grunneger toal 14 maart 2017

Lezing april 2017

De vereniging ' Historische Kring "Amasius" ' organiseert elk jaar een aantal lezingen.

Wist u dat de synagoge van Appingedam de oudste van Noord-Nederland is?
En dat de oudste Joodse begraafplaats van Groningen in Farmsum ligt?

De Joodse geschiedenis van Noordoost-Groningen is rijk en veelzijdig en gaat terug tot 1563, toen de eerste Joodse handelaar zich vestigde in Appingedam. In naburig Delfzijl kwamen een eeuw later de eerste Joden wonen.

Vanaf de 18e eeuw kun je spreken van een Joodse gemeenschap in dit deel van de provincie.

⦁   dinsdag  11 april 2017

 

 

Onderwerp: “Verhalen rond de sjoel. Joods leven in Appingedam en Delfzijl.”

gallery/lezing joods leven 11 april 2017

Synagoge in Appingedam

De Joden hadden een bloeiend, eigen verenigingsleven, maar waren tegelijkertijd gewone ‘Damsters’ en ‘Delfzielsters’. Zo stond bakker Polak uit Delfzijl bij iedereen bekend om zijn boterkoek, en exporteerde de Damster ‘vellenbloterij’ van Andries Hart zijn gelooide huiden naar verre landen.


Op dinsdagavond 11 april vertelt drs. Roald van Elswijk over Joods leven in Appingedam en Delfzijl. Aan de hand van historische bronnen, verhalen, brieven en veel fotomateriaal schetst hij een veelzijdig beeld van de Joodse families in dit deel van de provincie.

 

gallery/lezing joods leven 2 11 april 2017

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.

 

Synagoge in Delfzijl

Hoe zag hun dagelijks leven er uit?
Hoe ontwikkelden de Joodse gemeenschappen zich door de eeuwen heen?
En hoe wordt hun verhaal anno 2017 doorverteld?

Roald van Elswijk is voorzitter van Werkgroep Joods Appingedam en werkt als cultuuronderzoeker, tekstschrijver en vertaler.

 

De vereniging organiseert elk jaar een historisch uitje.

 

Uitstapje Historische vereniging  ‘Amasius’.  De kosten bedragen € 47,50 per persoon.

We gaan naar de mooie stad Zutphen op zaterdag 27 mei 2017.

Per touringcar vertrekken we van:

  1. -station Centrum Delfzijl om 07.45 uur.
  2. -station Appingedam om 07.55 uur.

We rijden over Groningen en dan via de A 28 en pikken bij de afslag Vries mevrouw Bosman op.
Hierna toeren we door naar het Gelderse Zutphen.
De geschiedenis van Zutphen bestrijkt meer dan 1700 jaar.
In die tijd is Zutphen uitgegroeid van een Germaanse nederzetting via een belangrijk machtscentrum rond 1000 en een succesvolle handelsstad rond 1300 tot een middelgrote stad anno nu.
De stad kreeg stadsrechten aan het einde van de twaalfde eeuw en trad toe tot de Hanse.
Het wapen van Zutphen draagt nog altijd de symbolen van een Hansestad.
 

ExCURSIE 2017

Amasus Flu

gallery/image1

Hampshire hotel ‘s-Gravenhof.

Na een reis van circa 2.15 uur zijn we in Zutphen waar we hier dan gaan koffiedrinken.

De vereniging organiseert elk jaar een historisch uitje.

 

Uitstapje Historische vereniging  ‘Amasius’  2017 naar Zutphen. (vervolg)

Om 11.00 uur gaan we naar het naastgelegen museum bezoeken.
Degene die een Museum jaarkaart hebben wordt graag gevraagd om deze te gebruiken.
Nu kunnen 3 dingen doen (museum bestaat uit historisch gedeelte en schilderijen afdeling)
1. Gebruik maken van de aanbieding met gids
2. Zonder gids museum bezoeken, ieder kan zijn gang gaan.

ExCURSIE 2017 a

Amasus Flu

gallery/image2

Stedelijk Museum Zutphen

 

Het Stedelijk Museum Zutphen is een cultuurhistorisch museum dat de geschiedenis van Zutphen en de huidige Achterhoek verzamelt en in beeld brengt.
Het museum bezit een grote variatie aan objecten, waaronder schilderijen en prenten, kerkelijke kunst, archeologische en historische voorwerpen, kunstnijverheid, textiel en speelgoed.
Bijzondere aandacht verdient de prachtige collectie Zutphens zilver met als topstukken de verfijnde potpourri’s, die exclusief in Zutphen en de IJsselstreek gemaakt werden.
Uit het omvangrijke oeuvre van de Zutphense illustrator Jo Spier worden regelmatig wisselende voorbeelden getoond van zijn zo kenmerkende humor en tekentalent.
Naast de vaste collectie presenteert het museum meerdere wisseltentoonstellingen per jaar.

Om 12.30 uur gaan we lunchen in Hampshire hotel.
 

De vereniging organiseert elk jaar een historisch uitje.

 

Uitstapje Historische vereniging  ‘Amasius’  2017 naar Zutphen. (vervolg)

Na de lunch om 13.30 uur krijgt iedereen een plattegrond van Zutphen, om de stad op eigen gelegenheid te verkennen.

ExCURSIE 2017 B

fluisterboot

 

Om uiterlijk 14.50 uur wordt u verwacht bij de fluisterboten.
Het vertrek van de fluisterboot is gepland om 15.00 uur en aangeraden wordt om de paraplu mee te nemen.

 

 

Na de rondvaart wordt de terugreis aanvaard.

gallery/image1-1