Placeholder

Vereniging
HISTORISCHE KRING AMASIUS

De vereniging fungeert als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van woonplaats en streek betrokken voelen.
Hiertoe worden afwisselend lezingen en eventueel jaarlijks een excursie gehouden.

Introducé’s zijn van harte welkom.

KvK 02088181
IBAN NL67 RABO 0313 0565 52