De Kring

De vereniging fungeert als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van woonplaats en streek betrokken voelen.
Hiertoe worden afwisselend lezingen en eventueel jaarlijks een excursie gehouden.

Introducé’s zijn van harte welkom.

Placeholder

Contributie.

De contributie bedraagt per verenigingsjaar
€ 25 per lid/paar,
over te maken op ons bank-rekeningnummer: NL 67 RABO 0313056552
t.n.v. penningmeester Amasius o.v.v. contributie.