Alle lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in ’t Anker, Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl, naast de kruiskerk aan de gracht, tenzij anders vermeld.

Het volledige programma 2019- 2020 ziet er als volgt uit:

8 oktober 2019

Lezing door Mevrouw I. Wormgoor over “Van Turfschepen tot Coaster”

Veel mensen denken bij de Groninger scheepsbouw direct aan coasters. Logisch, deze zijn in grote aantallen gebouwd, vooral na WOII.

Er zijn echter meer schepen gebouwd. In de zeventiende eeuw kwam de scheepsbouw goed op gang door de turfafgravingen. Dat waren vooral kleine turfschuitjes.

In de loop der tijd is er veel veranderd en juist die veranderingen krijgen aandacht in deze lezing. Het gaat dan om de overgang van turfschuitjes naar zeeschepen, van houten schepen naar stalen schepen, van zeilschepen naar stoomschepen en motorschepen, en om de overgang van klinken naar lassen.

Ook de werven veranderden mee, in het begin veel eenmansbedrijfjes aan smalle kanalen, maar dat bleek niet rendabel.

Kortom, er is veel veranderd en dat bleek ook in Delfzijl en omgeving.

12 november 2019

Lezing door Erik Boerma over antiek en wat het waard is.

De antiekhandel verandert langzaam, maar de klantbenadering is van vader op zoon precies hetzelfde gebleven. Erik praat even graag met u over een beschuitbus, als over een Louis Seize secretaire.

Het bedrijf geniet ondertussen bekendheid onder klanten uit heel Groningen en de rest van Nederland. En Boerma krijgt ook bezoekers uit Duitsland, Rusland, de Verenigde Staten en Kenia. In de hoeve komt u ondertussen zelfs drie generaties Boerma tegen. Want naast de grootouders helpen ook de kinderen van Erik en Erika graag bij de alledaagse gang van zaken.

Na de pauze is er gelegenheid om door u meegebrachte spullen door Erik te laten taxeren, net als bij kunst en kits (dit wordt niet uitgezonden).

1 december 2019

Appingedam, Nicolaikerk 15.00 uur

Het hoogtepunt van afgelopen seizoen was in onze ogen en ook voor vele anderen de indrukwekkende lezing door Pauline Broekema op zondagmiddag 17 maart in de Nicolaikerk. Een volle kerk heeft ademloos geluisterd naar haar verhaal over een joodse famillie in de 2e wereldoorlog.

Naar aanleiding van deze zondagmiddag heeft ze ons benaderd om samen met een muziekgezelschap op zondagmiddag 1 december nogmaals maar dan vanuit een andere invalshoek deze familie te belichten. Dit belooft weer een hele bijzondere bijeenkomst te worden. Voor onze leden is deze lezing weer gratis bij te wonen.

DE DOCHTER VAN MEIJER

THE AMSTERDAM CONSORT EN PAULINE BROEKEMA

Meijer, de vader van de kleine Sara (1941) wordt met de eerste trein van Westerbork naar het Oosten gevoerd. Sara en haar moeder Mies duiken onder. De dochter van Meijer gaat over bezetting en bevrijding. Over angst, heimwee, rouw en ongelofelijke veerkracht. Over schoften en mee- lopers. En stille helden, de mannen en vrouwen die hun leven riskeerden om er voor anderen te kunnen zijn, die leefden in verbondenheid.

Pauline Broekema is als geen ander in staat om het onnoembare te schilderen in verhalen.
De voorstelling is gebaseerd op haar boek “Het uiterste der zee”. Pauline was 34 jaar verslaggever bij het NOS-Journaal. In januari 2019 nam zij afscheid. Daarnaast schreef ze verschillende boeken, waaronder de veelgeprezen familiekroniek Het Boschhuis.

De musici van The Amsterdam Consort hebben elkaar gevonden bij topensembles zoals het Nederlands Blazers Ensemble en het Hexagon Ensemble. De musici omarmen de geschiedenis met werken van compo- nisten die destijds werden beluisterd, waaronder composities van Bruch, Glinka, Dvoˇrák en Ravel.

fluit, piccolo – Jeannette Landré | fagot, contraforte – Marieke Stordiau | viool, altviool – Albert Adams | piano – Mariken Zandvliet

10 december 2019

Lezing door Willem Wilstra over zijn leven als redderschipper bij de KNRM.

De heer Wilstra is schipper geweest op de reddingsboot gebroeders Luden en zijn eerste reddingsboot was de Insulinde. Hij heeft in z’n periode dat hij werkzaam was bij de KNRM veel drenkelingen met gevaar voor bemanning en schip uit zee gered.

En na deze heldendaden zich achter de oren krabben en bedenken dat wij er goed van afgekomen zijn en dat we veilig in de haven teruggekeerd zijn met de drenkelingen. Het was zijn mooiste tijd in de plaats Oostmahorn wat zijn thuishaven was.

Hij vertelt graag over het beroep ’mensenredden’ en zeemanschap.

14 januari 2020

Lezing door Mevrouw Kruijswijk over Florence Nightingale, de zuster die zieken en gewonden van het slagveld verzorgde.

Florence Nightingale, pionierend verpleegster tijdens de Krimoorlog, werd door de toenmalige media tot heilige verheven. Nog steeds is the lady with the lamp voor velen het zinnebeeld van vrouwelijke zorgzaamheid. Maar de echte Nightingale is veel belangwekkender dan die zoetelijke mythe. In februari 1855 sloeg in Engeland een collectieve verliefdheid toe. Op een 34-jarige vrouw die geen schoonheid was. De Times had er even naartoe gewerkt, maar het was de Illustrated London News die de bevolking-in-oorlog een beeld verschafte dat zij kennelijk nodig had: een ets van een donkere ruimte vol gevelde soldaten op houten britsen, tussen hen in een vrouw met een Aladin-lamp in haar hand. 

the lady with the lamp

Florence Nightingale, die vier maanden eerder naar Scutari (nu oostelijk Instanbul) was afgereisd om in het militair hospitaal daar te werken, was voortaan the lady with the lamp, en het middelpunt van wat we nu een mediahype zouden noemen. Er werd over haar gedicht en gezongen, haar portret werd geschilderd, er werden porseleinen poppetjes van haar gemaakt, en er werd in kerken voor haar gebeden. Haar ouderlijk huis groeide uit tot een pelgrimsoord.

11 februari 2020

Lezing over armenzorg, armen en armoede in de Stad Groningen in de periode 1595-1795 door Albert Buursma.

In de afgelopen decennia zijn veel boeken verschenen over armenzorg, armen en armoede. 
De meeste daarvan belichten één van deze onderwerpen. Vrijwel nooit worden deze drie in samenhang behandeld. In dit boek over de Stad Groningen in de periode 1594-1795 gebeurt dat wel. In deze periode raakten de particuliere instellingen van armenzorg steeds meer onder invloed van het stedelijk bestuur. Het zoeken naar een verklaring hiervoor is het hoofddoel van dit boek. Een bijzonder aspect van deze studie vormt de rol van oorlogen als verklaring voor armoede. In het Nederlandse armoedeonderzoek zijn de soldaten en hun gezinnen ten onrechte vaak buiten beeld gebleven. De positie van soldatengezinnen en de op hen gerichte armenzorg blijken belangrijke factoren in een garnizoensstad als Groningen. 
De aanwezige armlastige militairen en hun gezinnen stellen de armenzorg voor speciale problemen. In dit boek worden de soldatengezinnen als een bijzondere groep armen beschouwd en volgt een herwaardering van oorlogen als een factor bij het ontstaan van armoede.


Perioden met voedselschaarste en oorlogen veroorzaakten niet alleen een toename van armoede, zij leidden ook tot crises bij de stedelijke armenzorg. Deze crises veranderden de visie van vooraanstaande Groningers op hun rol bij de particuliere armenzorg en verscherpten conflicten tussen het stedelijke bestuur en de provinciale overheid over de financiering van soldaten. Zo is deze studie over armenzorg, armen en armoede ook verbonden met meer algemene thema’s uit de Groningse geschiedenis van de zeventiende en achttiende eeuw.

Albert Buursma (1960) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert en ontwikkelt projecten met name op het gebied van de regionale geschiedenis van Noord-Nederland. ‘Dese bekommerlijke tijden’ is de handelsuitgave van het gelijknamige proefschrift.”

10 maart 2020

Groninger verhalen door Erik Hulsegge.

Erik is redacteur en presentator bij RTV Noord. Hij schrijft iedere zondag zijn column Hulsegge op Zondag voor de website en zijn radioprogramma De Noordmannen.

                              Erik Hulsegge

22 maart 2020,

Appingedam, Nicolaikerk, 14.30 uur

Margriet Brandsma

Op deze zondagmiddag organiseren wij weer in samenwerking met de Stichting Nicolaikerk een inmiddels traditionele lezing.

Deze keer zal Margriet Brandsma de lezing verzorgen.

Zij is bekend van het NOS journaal als correspondent in Duitsland.

Vanaf 2012 richt zij zich volledig op het schrijven.

Over het Duitsland van Merkel, het Duitsland dat herdenkt dat het in 2019 30 jaar geleden is dat de Muur viel maar dat nog bepaald niet kan vieren dat de verschillen tussen Oost en West verdwenen zijn, vertelt Margriet Brandsma met verve tijdens lezingen overal in het land.

Voor onze leden is de lezing gratis bij te wonen.

14 april 2020

Nick Kieft houdt een lezing over de Poolse bevrijders.

Nederland is 75 jaar geleden bevrijd.

Dat de Polen ook een belangrijke rol hebben gespeeld in het verdrijven van de Duitse bezetters, is bij veel mensen onbekend.

Route van de 1ste Poolse pantserdivisie in West-Europa 

Kieft gaat vooral in op wat de Poolse bevrijders gedaan hebben in de tweede-wereld oorlog terwijl hun eigen land in brand stond.

                            Het is niet altijd vechten.