lezing 12 februari 2019

Jan Bos – Eerbetoon aan het Tiggeljong

Jan Bos schreef het boek Tiggeljong, het verhaal van Yp, de steenfabrieksarbeider. Het is een verhaal van sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890. Het verhaal is opgetekend aan de hand van werkelijk vertelde verhalen van vele mensen, over hoe hun voorouders leefden en werkten in die tijd. Jan Bos zal deze avond hier over vertellen en nader ingaan op deze periode en de omstandigheden waaronder de arbeiders in de steenfabrieken hun werk moesten doen.