lezing 9 april 2019

Peter Suidman – architect Gerrit Nijhuis

Peter Suidman in de auteur van het boek Nijhuis – architect. Van Gerrit Nijhuis, hoofdpersoon uit het boek, was bekend dat hij een vooraanstaand architect moet zijn geweest, en ook is een aantal werken van hem bekend, waaronder het Nieuwsblad gebouw aan het Zuiderdiep. Op basis van onderzoek in de nalatenschap van hem kon het oeuvre van maar liefst 383 Nijhuiswerken in stad en provincie worden beschreven in het boek. Van de in stand gebleven werken is 30% aangewezen als monument. Tijdens de lezing van vanavond wordt hierover verteld. En een beeld geschetst van wat bekend is geworden over de aard van deze bijzondere Stadjer en zijn werken.

lezing 12 maart 2019

Hans Beukema – haven Delfzijl en Eemsmonding

Hans Beukema is zeker geen onbekende in onze regio. Hij was als leraar, adjunct-directeur en directeur verbonden aan het scheepvaartonderwijs in HArlingen en Delfzijl. Hij schreef daarnaast artikelen voor kranten en magazines. Ook verscheen een aantal succesvolle boeken van zijn hand. Hij zal deze avond over de haven van Delfzijl en de Eemsmonding zijn licht doen schijnen.

lezing 17 maart 2019 zondagmidag

Lezing door Pauline Broekema in de Nicolaikerk Appingedam

Zondagmiddag 17 maart 2019 wordt de inmiddels opgebouwde traditie van een spreker van naam in de Nicolaïkerk in Appingedam voortgezet.

Na illustere voorgangers als Guido Abuys, Geert Mak, Charles Groenhuijsen en Herman Pleij is nu de beurt aan Pauline Broekema, geen onbekende in Appingedam en zelf ook niet onbekend met Appingedam.

Geboren in Groningen heeft zij een grote journalistieke carrière achter de rug. Zij was meer dan 40 jaar verbonden aan het NOS journaal en het was landelijke nieuws dat zij bij de NOS stopte. Maar ook een groot aantal boeken heeft deze workaholic op haar naam staan. Haar meest recente boek is ontstaan in nauwe samenwerking met de Stichting Oude Groninger Kerken, en beschrijft herinneringen tijdens en na de oorlog van een Joodse familie uit Appingedam. Ook haar lezing op de dam in Amsterdam tijdens de dodenherdenking op 4 mei was indrukwekkend.

Als historische vereniging, in nauwe samenwerking met de Stichting Nicolaïkerk, zij wij er trots op dat Pauline naar Appingedam komt op 17 maart 2019. En contact met haar leert dat ook zij zich verheugt op de komst naar Appingedam.

We kunnen uitkijken naar een bijzonder boeiende en interessante lezing.

lezing 12 februari 2019

Jan Bos – Eerbetoon aan het Tiggeljong

Jan Bos schreef het boek Tiggeljong, het verhaal van Yp, de steenfabrieksarbeider. Het is een verhaal van sociale armoede, werk en huisvesting in de periode 1860-1890. Het verhaal is opgetekend aan de hand van werkelijk vertelde verhalen van vele mensen, over hoe hun voorouders leefden en werkten in die tijd. Jan Bos zal deze avond hier over vertellen en nader ingaan op deze periode en de omstandigheden waaronder de arbeiders in de steenfabrieken hun werk moesten doen.

lezing 8 januari 2019

Ben Westerink – Waarom dijken?

We hebben dijken, in Delfzijl weten ze er alles van. Want al 2 jaar is er een bouwput rond het Eemshotel door de verhoging van de zeedijk. Ben Westerink uit Adorp weet waarom we dijken hebben en kan hier boeiend over vertellen met de nodige anekdotes. Hij gaat terug in de tijd waarbij stormvloeden en overstromingen ruimschoots worden belicht, en hoe wij probeerden deze te beheersen. Velen zullen deze avond allerlei voorbeelden herkennen van zaken die nu nog in het Groninger landschap te zien zijn.

lezing 11 december 2018

Jikke van der Spek – De Ploeg

Honderd jaar geleden, in 1918, wordt in Groningen kunstkring De Ploeg opgericht. Een aantal jonge kunstenaars bundelt de krachten om het Groninger kunstlandschap eens flink om te ploegen, vandaar de naam. Al snel sluiten meerderen zich aan. Ze worden gegrepen door nieuwe vormen, kleuren en technieken, het Groninger expressionisme. Het Groninger landschap wordt op een volstrekt nieuwe manier weergegeven. Daarnaast vlamt de nieuwe schilderkunst op in portretten en stadsbeelden. Jikke van der Spek zal ons op boeiende wijze over deze bijzondere geschiedenis vertellen.

lezing 13 november 2018

Els Zwerver – geschiedenis van de aardappel in Groningen

De Groninger apotheker Henricus Munting wrijft zich in zijn handen. Een bode uit Leiden heeft hem zojuist een kistje gebracht met een wel heel bijzondere inhoud. Hij loopt naar de keuken en roept zijn zoon Abraham om te komen kijken. De meid gluurt ook mee. In het kistje ligt een handvol bruine, pokdalige knollen. “Wat zijn dat?” vraagt ze. “Solanum tuberosum”, zegt Munting plechtig, en zijn zoon knikt enthousiast. “Aardappelen”.
Zo begint de aardappel aan een opmars tot volksvoedsel nummer één. Els Zwerver vertelt u over de argwanende houding die de bevolking eerst had tegenover de “giftige knol”, over Groninger landbouwvernieuwingen in de 19e eeuw, en de industrieel Scholten die alles uit de pieper wilde halen wat er in zat, over de Groote Aardappelkweker Geert Veenhuizen en de eerst verguisde, maar later geprezen Klaas de Vrieze. Achter die o zo gewone aardappel schuilt een gevarieerde en boeiende reeks grote en kleine geschiedenissen.

lezing 10 oktober 2018 (woensdag!)

Jur Bekooy Stichting Oude Groninger Kerken.

Wat was er met al die mooie kerken in ons Groninger land gebeurd als de Stichting Oude Groninger Kerken zich niet had ontfermd over die prachtige gebouwen, pareltjes in het Groninger land. Wie kent niet de bijzondere kerkjes Marsum, Fransum, en noem maar op. Maar ook de Molukse kerk in Appingedam is door de stichting opgenomen in haar bestand. Wij als vereniging hebben hier uitgebreid aandacht aan besteed.
Jur Bekooy, geboren in Leiden, is sinds 1984 als bouwkundige aan de stichting verbonden, en voert ons in een boeiend betoog langs kerken en kerkhoven en de bijzonderheden en problemen welke het in stand houden van deze monumenten met zich meebrengt.

Lezing 10 april 2018.

dinsdag 10 april 2018.

Onderwerp: Meteorologie waar zeeschepen mee te maken krijgen.
Deze lezing wordt verzorgd door Aries van Calcar, gepensioneerde kapitein van de grote vaart.

In het verleden gaf de scheepvaart veel weerberichten af aan het KNMI zodat ze hierop een duidelijk weerbeeld konden maken van het gebied waar de schepen voeren.
Als eerste laat hij zien op wat voor soort schip hij heeft gevaren en in welk vaargebied. Dan worden er enige kenmerken van dat schip uitgelegd.
Vervolgens laat hij zien hoe op zee de weersgegevens werden verzameld en hoe het KNMI er dan een weerbericht voor op zee en aan de wal van maakte.
Daarna laat hij zien hoe we deze gegevens weer aan boord worden verwerkt. Tevens laat hij dan zien wat er gebeurd als een kapitein van een schip deze weerberichten niet goed bekijkt.

Hoe een schip aan kan groeien door overkomend buiswater.

Ook laat hij diverse soorten golven en gevolgen van deze golven zien. IJs en ijsomstandigheden worden uitgelegd i.v.m. de gevaren die hieraan zijn verbonden voor de scheepvaart. Een schip kan eenvoudigweg kapseizen en zinken door de vele ijsafzetting.

Verder vertelt hij hoe een scheepvaartbedrijf inspeelt op zuinig/milieu vriendelijk varen.
Ook heeft deze lezing vele verwantschappen met de landbouw en andere beroepen, die weersafhankelijk zijn.

Districtkaart van de Noordzee waarop de weersvoorspelling
wordt weergegeven.


De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘t Anker aan de Menno van Coehoornsingel 21 te Delfzijl.