12 november Cleveringadag Appingedam

Op vrijdag 12 november wordt in Appingedam de zeer bekende professor R.P. Cleveringa herdacht. Dit gebeurt op drie manieren:

Om 15.30 uur wordt op het Cleveringaplein het beeld van prof. mr. R.P. Cleveringa officieel onthuld. De onthulling wordt verricht door prof. mr. C.J.J.M. Stolker uit Leiden. Prof. Stolker was tot voor kort rector-magnificus van de Universiteit Leiden.
Het beeld is gemaakt door Elise d’Hont en werd vorig jaar reeds geplaatst.

Om 20.00 uur wordt in de Nicolaïkerk een lezing over R.P. Cleveringa gegeven door prof. dr. C.J.M. Schuyt. Prof. Schuyt is de schrijver van de veelgeprezen biografie van Cleveringa. Dit werk verscheen in 2019 onder de titel Recht, onrecht en de vlam der gerechtigheid.
De onthulling en de lezing waren vorig jaar al gepland, maar vanwege de coronamaatregelen moesten beide worden afgelast. De onthulling is daarom nu extra feestelijk. De lezing is door prof. Schuyt nog geüpdatet en op onderdelen toegespitst op Appingedam. De toegang tot de lezing is gratis.

Bovendien wordt in de Nicolaïkerk een expositie gewijd aan R.P. Cleveringa. Deze expositie wordt ingericht door het Museum Stad Appingedam. Er zullen voorwerpen te zien zijn die aan R.P. Cleveringa hebben toebehoord, en die aan het Museum Stad Appingedam geschonken zijn door de familie Cleveringa. Bovendien zal het ándere beeld van Cleveringa te zien zijn, dat geleend wordt van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. De expositie is geopend van 14.00 tot 17.00 uur, en zal ook op zaterdag 13 en zondag 14 november toegankelijk zijn.

Rudolph Pabus Cleveringa (1894-1980) werd geboren te Appingedam. Zijn vader werkte er bij de rechtbank. De familie Cleveringa woonde al geruime tijd in Appingedam, waar verscheidene Cleveringa’s belangrijke functies vervulden, onder andere ook als huisarts.
R.P. Cleveringa studeerde rechten te Leiden, waar hij in 1926 benoemd werd tot hoogleraar in de rechtsgeleerdheid.
Toen in het najaar van 1940 door de bezettende macht alle Joodse medewerkers van de Leidse universiteit werden geschorst, sprak Cleveringa op 26 november 1940 aldaar zijn beroemd geworden rede uit. Daarin verzette hij zich in krachtige bewoordingen tegen de anti-Joodse
maatregelen. Deze lezing van R.P. Cleveringa werd uitgeroepen tot de belangrijkste lezing van de twintigste eeuw.

Cleveringa werd in de oorlog tweemaal gearresteerd en zat geruime tijd vast. In 1944 werd Cleveringa in het geheim benaderd door de regering in Londen. Men vroeg hem zitting te nemen in het College van Vertrouwensmannen. Dit was illegaal werk, maar Cleveringa stemde direct toe. Na de oorlog pleitte Cleveringa als één van de weinigen voor de teruggave van geroofd Joods bezit.
Cleveringa ontving vele onderscheidingen, onder meer de Amerikaanse Medal of Freedom.

De familie Cleveringa heeft de band met Appingedam altijd gekoesterd. Daarom werd het Museum Stad Appingedam uitgekozen voor de schenking van voorwerpen van R.P. Cleveringa. De Universiteit Leiden organiseert jaarlijks een Cleveringadag. Bij de Leidse universiteit is de naam Cleveringa aan iedereen bekend.
De Cleveringadag te Appingedam wordt georganiseerd door de Historische Vereniging Amasius en de Stichting Activiteiten Stad Appingedam. Het gemeentebestuur van Eemsdelta steunt dit initiatief van harte. Een aantal sponsoren maakte de organisatie mogelijk.
Alle betrokkenen zijn met name zeer verheugd over de komst van prof. Stolker, die acht jaar lang aan het hoofd stond van de Universiteit Leiden, en over de komst van prof. Schuyt, oud-lid van de Raad van State, die onmiddellijk bereid bleek in Appingedam een lezing te houden.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Hans Meijer, voorzitter van de Historische Vereniging Amasius, telefoon 06-10756552